Regulamin witryny internetowej Pogotowie dla domu obowiązuje od 01.12.2020 roku oraz określa zasady przyjmowania i realizowania świadczeń o charakterze usługowym przez spółkę Pogotowie dla domu sp. z o. o.

Regulamin witryny internetowej Pogotowie dla domu:

1. Definicje

2. Zasady ogólne

3. Zamówienia

4. Termin doręczenia

5. Płatności

6. Cennik

6.1 Zakupy

6.2 Pozostałe usługi

7. Odstąpienie od umowy i reklamacje

8. Zmiany regulaminu

9. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Zwroty użyte w treści regulaminu witryny internetowej „Pogotowie dla domu” odpowiednio oznaczają:

 • Regulamin – spis zasad określających współprace usługodawcy
  z usługobiorcą zwanym regulaminem ujętym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 142 ze zm.).
 • Witryna – witryna internetowa „Pogotowie dla domu” istniejąca pod adresem http://pogotowiedladomu.pl oraz współistniejące aplikacje i usługi z nią powiązane.
 • Usługodawca – spółka Pogotowie dla domu z siedzibą w Lublinie,
  NIP 7123410443, kontakt: pogotowiedladomu@onet.pl, tel. 572 512 999
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna bądź instytucja posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w oparciu o regulamin spółki „Pogotowie dla domu” korzysta z jej usług.
 • Serwisant – osoba prawna lub jednostka posiadająca zdolność do czynności prawnych, którą wiąże umowa z Usługodawcą stanowiąca podstawę do oceny możliwości wykonania zlecenia, jego wyceny oraz realizacji.
 • Dostawca – osoba prawna lub jednostka posiadająca zdolność do czynności prawnych, którą wiąże umowa z Usługodawcą stanowiąca podstawę do zrealizowania zamówienia w wyznaczonym miejscu przez Klienta oraz dostarczeniu na podany adres.
 • Zamówienie – zamówieniem nazywane jest oświadczenie Klienta określające rodzaj i ilość towarów, które mają być zakupione w jego imieniu we wskazanym miejscu i dostarczone pod podany adres/ oświadczenie Klienta definiujące rodzaj usługi, która ma zostać zrealizowana przez Serwisanta.
 • Teren i zakres działalności – Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności na terenie całej Polski, aczkolwiek miejscem docelowym jest obszar województwa lubelskiego ze wskazaniem na miasta Lublin i miejscowości położone w promieniu 50km.
 • Godziny pracy biura – Pracownicy Pogotowie dla domu pracują w dni poprzednie w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-16. W wyjątkowych okolicznościach usługodawcy podejmują się pracy w niedzielę oraz godzinach wymijających podanych w punkcie.
 • Cena towaru – koszt zakupionego towaru znajduje się na dołączonym paragonie z miejsca wykonywania zakupów oraz dodatkowy paragon lub faktura (po wcześniejszym uzgodnieniu) przekazany za wykonanie usługi.
 • Cena usług dodatkowych – cena usług dodatkowych takich jak,
  np. naprawy, instalacje itp. są wartością ceny zużytych materiałów oraz kwoty ustalonej między Klientem a Usługodawcą za wykonaną pracę
 • Koszty dostawy – kwotę dostawy usługodawca podał w cenniku załączonym na stronie internetowej www.pogotowiedladomu.pl

2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej http://pogotowiedladomu.pl powiązanej ze spółką „Pogotowie dla Domu”
  sp z o. o. oraz świadczeń przez nią udzielanych.
 2. Dokonanie złożenia zmówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Oferowana usługa polega na zawarciu umowy pomiędzy Usługodawcą
  a Klientem, gdzie Usługodawca w imieniu Klienta wykona zakupy
  w wyznaczonym przez Klienta sklepie, aptece, restauracji itp. oraz dostarczy je pod podany adres w zamówieniu, bądź dokona realizacji jednej lub wielu oferowanych usług pod wskazanym przez Klienta adresie.
 4. Umowa między Usługodawcą a Klientem nabiera mocy prawnej w chwili złożenia przez Klienta zamówienia wraz z deklaracją uiszczenia kosztów realizacji transakcji.
 5. Usługodawca ma prawo do wstrzymania działania witryny internetowej na czas dokonywania prac technicznych usprawniających witrynę
  z uwzględnieniem obowiązku poinformowania o tym swoich Klientów komunikatem ukazującym się po wejściu na stronę internetową.
 6. W przypadku Usługodawcy jak i Klienta zabronione jest rozpowszechnianie informacji niezgodnych z prawem, np. naruszających dobra osobiste.

3. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz na stronie internetowej www.pogotowiedladomu.pl/zamowienia każdego dnia tygodnia o każdej porze przez cały rok kalendarzowy. Zachęcamy również do składania zamówień na zakupy jak i wszelką pomoc domową poprzez adres mailowy pogotowiedladomu@onet.pl oraz poprzez zamówienie telefoniczne pod numerem telefonu 572 512 999 w godzinach otwarcia firmy tj. w dni poprzednie w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-16.

 1. Realizacje zamówienia rozpoczyna się po uprzednim podaniu przez Klienta dokładnego adresu, rodzaju i ilości zamawianych towarów bądź usług oraz danych kontaktowych ( w tym numer telefonu i adres e-mail) oraz potwierdzeniu odebrania oświadczenia poprzez Usługodawcę. Usługodawca, Dostawca lub Serwisant ma prawo do zweryfikowania bądź uzupełnienia podanych danych poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, a także anulowania zamówienia, jeżeli tego kontaktu nie uzyska.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta umieszczenia jego danych osobowych w bazie danych spółki „Pogotowie dla domu” pozwalających na realizacje zamówienia. Klient ma prawo do wniesienia o poprawki w podanych personaliach oraz żądać ich usunięcia.
 3. Firma Pogotowie dla domu sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wymagania wpłaty zaliczki w kwocie 100zł przy zakupach powyżej 150zł. Zaliczkę należy wpłacić na nr konta MBANK S.A. 27 1140 2004 0000 3002 8070 3036
 4. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i podaniu danych nabywcy faktury zgodnie z przepisami prawa. Do każdego zrealizowanego zamówienia usługodawca otrzyma paragon, po wykonaniu usługi bądź zrealizowaniu zakupów.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen usług oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
 6. Ceny dostarczonych towarów są aktualnymi cenami obowiązującymi
  w punkcie sprzedażowym wskazanym przez Klienta i nie zawierają dodatkowych opłat (prowizji, narzutu czy marży).

!!! NIE DOSTARCZAMY NAPOI ALKOHOLOWYCH I PAPIEROSÓW OSOBOM NIELETNIM. !!!

DOSTAWCA ZAKUPÓW MA PRAWO DO ZARZĄDANIA OKAZANIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI W CELU WERYFIKACJI PEŁNOLETNOSCI W KIERUNKU KTÓREJ ZACHODZI PODEJŻENIE SKŁADANIA FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. JEŻELI DOKUMENT NIE ZOSTANIE OKAZANY, DOSTAWCA MA PRAWO DO NIE WYDANIA TOWARU.

4. Termin doręczenia

 1. Dostawca dostarcza towar zgodnie z ustalonym terminem, jednakże czas dostawy może ulec skróceniu bądź wydłużeniu ze względu na przyczyny niezależne od Dostawcy, np. korki, kolejki w sklepie, itp.

5. Płatności

 1. Płatność może zostać zrealizowana za pośrednictwem jednej z trzech metod:
 1. za pomocą karty płatniczej u Dostawcy lub serwisanta przy wykonaniu usługi lub dostarczeniu zakupów
 2. za pomocą przelewu internetowego lub bankowego na rachunek usługodawcy: MBANK S.A. 27 1140 2004 0000 3002 8070 3036 – realizacja zlecenia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty ma konto
 3. za pomocą gotówki, którą należy przekazać Dostawca lub Serwisantowi przy dostarczeniu Towarów bądź wykonaniu usług.
 4. W przypadku kiedy kwota pobrana od Klienta jest wyższa od wartości rzeczywistego zrealizowania zamówienia – różnica zostaje zwrócona Klientowi.
 5. W sytuacji, gdy kwota przesłana na rachunek Usługodawcy jest niższa od sumy Kosztów dostawy i Cen towarów faktycznie dostarczonych do klienta, Klient zobowiązany niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę za pomocą gotówki lub karty płatniczej, nie później niż z chwilą wydania mu zamówionych Towarów. Zakup zamienników zamówionych Towarów oraz zakup Towarów, których cena lub waga jest wyższa niż cena lub waga podana w Serwisie jest telefonicznie uzgadniany przez Dostawcę z Klientem.
 6. W przypadku anulowanego zamówienia opłaconego przelewem internetowym lub karta płatniczą Klient otrzymuję zwrot całej kwoty.

6. Cennik

6.1 Cennik – zakupy

1.Koszt dostawy zakupów podstawowych do kwoty 250zł z jednego punktu handlowego na terenie miasta Lublin wynosi 25zł.

 1. W podstawowej cenie dostawy zakupów wliczone jest dwie zgrzewki produktów płynnych np: wody lub mleka. Każde kolejne opakowania produktów płynnych których waga przekroczy 10kg, podlega dodatkowej opłacie wagowej w wysokości 2zł. Pozostałe produkty opłacie wagowej nie podlegają.
 2. Zamówienia, których wartość finalna przekracza 250zł podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 3% od paragonu handlowego. Pracownicy firmy zastrzegają sobie możliwość do określenia ceny wykonywanych zakupów przed wykonaniem usługi.
 3. Cena usługi wykonania zakupów poza obszarem miasta Lublin uzgadniana bezpośrednio z usługodawcą.
 4. Dostawa zakupów z każdego kolejnego punktu handlowego +10zł.

6.Usługodawca nigdy nie pobiera prowizji i marży od towarów zakupywanych na rzecz klienta! Klient płaci za towary faktyczną cenę obowiązującą aktualnie w wybranym przez siebie punkcie handlowym i otrzymuje od usługodawcy paragon z każdego punktu w którym dokonane zostały zakupy oraz osobny paragon z ceną wykonanej przez usługodawcę usługi.

7.Pogotowie dla domu sp. z o.o. posiada możliwość bezpośrednich zakupów wraz z usługodawcą w marketach budowlanych oraz transport i rozładunek we wskazanej lokalizacji. Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie.

8.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji, o których Klient może dowiedzieć się poprzez witrynę internetową a także w formie ulotek dostarczanych do mieszkań klientów.

6.2 Cennik – pozostałe usługi

Usługi wykonywane przez Pogotowie dla domu sp. z o.o. takie jak:

– usługi informatyczne (postawienie systemu, instalacje aplikacji oraz wszelkiego rodzaju routerów, drukarek itd.)

– sprzątanie biur, mieszkań oraz hal biurowych (odkurzanie, mycie okien, mycie glazury, armatury łazienkowej itp., itd.)

– usługi hydrauliczne (naprawa cieknących kranów, naprawa i wymiana umywalki)

– naprawy stolarskie (skręcanie mebli, regulacja uchwytów itp. itd. )

– usługi elektryczne (wymiana kontaktów, gniazd elektrycznych, oświetlenia itp. itd.)

– transport osób licencjonowanymi taksówkami

– transport rzeczy

Podlegają indywidualnym uzgodnieniom ze zleceniodawcą.

7. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
  w terminie 14 dni odstąpić od niej nie podając przyczyny i nie ponosząc żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za zgodą konsumenta, który uprzednio został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie adres e-mail. Jeżeli reklamacja dotyczy dostarczenia uszkodzonego towaru, należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania
  z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 3. Kompletny formularz reklamacyjny powinien zawierać: adres e-mail Klienta, datę dokonania zamówienia oraz uzasadnienie reklamacji i czego ona dotyczy
 4. Usługodawca rozpatrzy oświadczenie o reklamacji oraz poinformuje Klienta
  o podjętej decyzji drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.
 5. W sytuacji, kiedy reklamacja dotyczy usług wykonanych przez Serwisanta bądź Dostawce, a także nabytych towarów, to Usługodawca jest pośredniczącym w rozwiązywaniu sporu.

7. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
 2. O zmianach w regulaminie oraz dacie od której obowiązują Usługodawca poinformuję Klienta poprzez komunikat na stronie internetowej http://pogotowiedladomu.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).